facebook tracking
Avdelning

Sjukgymnast

Connect

Sjukgymnastik på Sats är en växande verksamhet och vi har som ambition att vara det självklara valet vid behandling av motions och idrottsskador samt muskelosklettala besvär. Vi har idag ett 20-tal sjukgymnaster fördelade på 15 träningscenter i Stockholm. Behandlingsrummen är väl tilltagna utrymmesmässigt och ligger strategiskt placerade bredvid den funktionella träningsytan med skivstänger, kettlebells, TRX och andra funktionella träningsredskap som kan nyttjas i rehabträningen. Som sjukgymnast på Sats har du tillgång till all träningsutrusting du kan tänkas behöva i rehabiliteringen av de kunder du träffar inklusive öppna ytor för analys och test under rörelse. Våra sjukgymnaster har en mycket hög kunskapsnivå vad gäller träningsrehabilitering med hjälp av fria vikter som skivstänger, hantlar, dragapparater och annan gymutrustning.

Som sjukgymnast på Sats arbetar man med privatfinansierad rehabilitering i en frisk miljö där många fortsätter sin träning även efter avslutad behandling. Verksamheten är privatfinansierad utan subvention från landstinget. En del av arbetet går ut på att bygga relationer med medlemmarna på träningscentret liksom att på olika sätt sälja in sina tjänster till SATS medlemmar. Kunderna består till hälften av SATS ordinarie medlemmar och till andra hälften av kunder med privata vårdförsäkringar hos de stora försäkringsbolagen. Vi ser hela spektret av besvär från rörelse och stödjeorganen, från nyopererat till diffusa besvär som endast framkommer i samband med träning. Kunderna söker för besvär i rygg, nacke, muskulatur och leder samt för hjälp med rehabilitering efter ortopedkirurgiska ingrepp. Kunderna är aktiva arbetande människor med höga krav på sin funktion. De flesta idrottar eller motionerar regelbundet och vill kunna fortsätta göra det under tiden/efter avslutad rehabilitering. Våra kunder har höga förväntningar på tjänsten sjukgymnastik och vi strävar efter att överträffa deras förväntningar. Jobbet ställer således stora krav på din kompetens och analytiska förmåga.

Vi satsar på kontinuerlig kompetensutveckling, bedriver ett strukturerat kvalitetsarbete samt mäter kundnöjdheten. Det finns möjlighet till specialisthandledning inom OMT och idrottsmedicin. Ca 1 dag per månad sätter vi av för rehabmöten eller utbildning som arrangeras och leds av rehabchefen. Kompetensutveckling sker både för gruppen som helhet samt på individnivå utifrån behov och prestation.

Enligt en nyligen genomförd undersökning (KUPP) bland SATS Sjukgymnastiks kunder uppgav;

• 98% angav att deras förväntningar på behandlingen uppfylldes i antingen ”mycket stor utsträckning” eller ”i stor utsträckning”.
• 98% instämmer helt eller till stor del i påståendet ”Jag fick bästa möjliga undersökning och behandling”.
• 96% svarade att de utan tvekan skulle söka SATS Sjukgymnastik vid framtida vårdbehov.
• 96% av kunderna skulle rekommendera SATS Sjukgymnastik till andra.

Kundundersökningen genomfördes i november 2018 och över 680 personer deltog. Alla sex gånger vi genomfört undersökningen har vi fått liknande siffror. Samtliga kunder som varit på minst 2 besök till en sjukgymnast på SATS tillfrågades om de ville svara på undersökningen. Själva undersökningen sker därefter avpersonifierat via en så kallad pekskärm. Undersökningen administrerades av ett externt bolag. Den aktuella undersökningen kallas KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv) och har använts inom vården i drygt 20 års tid. Utöver de punkter som listas ovan fick kunderna svarade på ett 30-tal frågor angående hur de upplevde olika delar av sitt besök till sjukgymnasten på SATS.

Vi söker dig som:

• är utåtriktad och ambitiös.
• gillar att ta ansvar och arbeta självständigt inom verksamhetens ramar.
• trivs i en högpresterande miljö och gillar att tävla.
• har jobbat som sjukgymnast inom öppenvården, med bedömning och behandling av muskeloskelettala besvär, minst 2 år men helst 5 år eller mer.
• har gedigna erfarenheter av regelbunden träning/idrottande.
• har gedigna erfarenheter vad gäller styrketräning med fria vikter som skivstänger och hantlar samt dragapparater.
• har en kunskapsprofil där OMT, ortopedi och idrottsmedicin tar en självklar plats.
• tror på aktiv rehabilitering av belastnings- och idrottsskador och delar vår uppfattning att träning i någon form är en naturlig del av behandlingen samt en självklar del av en långsiktigt sund livsstil.

Meriterande, utöver vidareutbildning för sjukgymnaster är, specialistkompetens inom OMT eller idrottsmedicin, erfarenhet som tränare, personlig tränare eller sjukgymnast åt idrottsklubb.

Läs mer om verksamheten på http://www.sats.se/tjanster/sj...

Du kan också ta del av hur Tobias Elgebrandt som arbetar som Sjukgymnast på SATS tycker att det är. Läs mer här:

https://jobb.sats.se/blog/post...

 

 


Connect

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb

Arbetsplats och kultur

Hos oss hittar du ett genuint intresse för träning. Vi älskar träning! Vår ambition är att sprida träningsglädje till alla vi möter. Genom att ha rätt kunskap, mycket energi och stort engagemang kan vi få fler att träna regelbundet. Det är även dessa egenskaper som gör att vi på SATS är så roliga att arbeta med. Vi är ett lag som peppar och höjer varandra, vi vill alltid vara bäst på det vi gör.

Värderingar är viktiga för oss vi är ett värderingsstyrt företag som präglar hela företagets kultur.

Värderingarna vi har genomsyrar våra beslut, möten och handlingar såväl mot våra kollegor och kunder. Det hjälper oss att fatta rätt beslut och att fokusera på företagets valda strategier.

  • Members first
  • Accountable
  • Professional
  • Extraordinary

Signalfabriken
172 27 Sundbyberg Vägbeskrivning kundservice@sats.se 010 - 110 58 00

Sverige


Sverige Vägbeskrivning

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor