facebook tracking

Tobias Elgebrandt – Sjukgymnast på SATS

Tobias.jpg

Jag heter Tobias Elgebrandt och arbetar som Sjukgymnast på SATS sedan 2014. Jag blev klar med min utbildning till Sjukgymnast 2009 och arbetade mitt första år med neurologisk rehabilitering och senare vidare till primärvården på en privat klinik i Värmdö där jag arbetade ca 3 år innan jag tog steget över till SATS. Jag hade hört om sjukgymnastik på SATS något år tidigare via en kursare som då börjat arbeta på SATS och talade väl om arbetssättet. Så när jag såg en annons om att det söktes en sjukgymnast sökte jag, någonting jag är mycket glad över idag.

 

Att arbeta som sjukgymnast på SATS skiljer sig en del mot att arbeta inom landstinget. Inom tidigare arbetsplats la jag mycket energi på att få ihop dagen med alla kunder. Det blev ofta stressiga parallellbehandlingar, de enskilda besöken var korta och jag kände mig inte alltid helt nöjd med resultatet. Som sjukgymnast på SATS har jag alltid 40 minuters besök med mina kunder och den tiden har jag alltid åt en kund i taget. Det innebär att jag kan ha fullt fokus på den person som är framför mig och jag hinner med både träning i gymmet och behandling på mitt rum om så behövs. Jag anser att detta både ger mig en kvalitetssäkring i arbetet samt ger mig ett lugn i planeringen inför varje arbetsdag. Jag har träningsytor i absoluta toppklass, kundklientelet upplever jag som mer motiverad till sin rehabilitering och träning än inom tidigare arbetsplatser. Vi har dessutom regelbundet undersökningar inom kundnöjdhet, gemensamma träffar med övriga sjukgymnaster samt enskild avstämning med rehabchef vilket ger mig adekvat feedback.

Jag uppskattar den omväxling mellan olika typer av kunder jag möter på SATS. Jag möter en stor variation utav både idrottare på högsta nivå till vanliga arbetare med besvär från vardagen. Jag uppskattar möjligheten att rehabilitera en idrottare hela vägen tillbaka till träning och tävling oavsett nivå, då jag nu har den utrustning samt lokaler som krävs.

Mina kunder berättar ofta att de uppskattar att få rehabiliteras i en frisk miljö. Istället för att gå till ett sjukhus, en vårdcentral eller liknande instans där man möts och omges av sjuka människor får man nu rehabträna i ett gym med friska individer som tränar för sitt välmående.

Kunderna jag möter här upplever jag ha en större andel av högpresterande individer, oavsett om det gäller deras arbete eller deras träning, än vad jag tidigare har mött i mitt yrke. Det innebär att de också ställer höga krav på sin omgivning, i det här fallet på mig som sjukgymnast. Det här är något som motiverar mig dagligen. Kravbilden och kundernas egna höga ambitionsnivåer gör att jag alltid tar fram det bästa i mig och det är denna känsla som ger mig den där lilla extra kicken när jag kommer till jobbet.

De flesta sjukgymnasterna på SATS arbetar självständigt på ett center, precis som jag själv gör på SATS Dalénum. Det ger mig en central roll på centret och naturligt är den som rådfrågas av PTs och övrig personal när det kommer till skador och rehab. Jag känner mig dock aldrig ensam i min roll som sjukgymnast. När jag själv har behov av att rådfråga kring en kund är det alltid enkelt att kontakta en kollega, sammanhållningen i Sjukgymnastgruppen är väldigt bra trots att vi sitter på olika center.

Årligen har vi flera interna utbildningsdagar där fokus ligger på träning och behandling av för oss relevanta skador. Just nu ser vi ett stort intresse bland medlemmarna på gymmen att träna med skivstång, så i dagarna har vi haft utbildning inom styrkelyft vid ländryggsbesvär för att dels ta del utav den senaste forskningen på området, men också för att kunna individuellt korrigera våra kunders teknik för bästa resultat. I höstas hade vi en tvådagars intern utbildning inom avancerad rehabilitering för nedre extremitet. Genom det här arbetssättet ser SATS till att vi Sjukgymnaster är väl förberedda och kunniga för att möta kunder med höga ambitionsnivåer och krav.

Jag har som mål i mitt yrke att ständigt utvecklas. Min chef, Dennis Schirmer, är Specialist i Idrottsmedicin vilket ger en smidig väg för den som önskar påbörja sin specialisering internt. Då vi i dagsläget har några som genomgår sin specialistutbildning kan vi dra nytta av varandra och hjälpas åt i vissa delmoment.

Sammanfattningsvis; Våra kontinuerliga vidareutbildningar inom idrottsmedicin, OMT och träning gör att jag känner mig väl förberedd inför varje kundmöte, både när det kommer till undersökning och träning/behandling. Att alltid ha 40 minuters besök med mina kunder ger mig en trygghet att jag verkligen hinner med det jag ska och kan fokusera fullt ut på att bedriva bästa tänkbara rehabilitering. Att få rehabiliteras inom en aktiv och frisk miljö som verkligen andas träning ger både mina kunder och mig motivation till uppgiften!

// Tobias Elgebrandt, Leg. Sjukgymnast SATS Dalénum

 

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor