facebook tracking

SATS deltog på Mentors årsstämma i förra veckan

Som en del i vårat CSR-arbete är Mentor en av våra samarbetspartners och i förra veckan deltog vi på Mentors årsstämma som ägde rum på Bernadottebiblioteket på Stockholms Slott.

Till årets stämma var svenska företag och ungdomar inbjudna för att diskutera frågor som; var behövs vi vuxna? Hur kan de som sitter på makt och medel bidra? Och vilken roll spelar svenskt näringsliv i integrationen?

Mentor Sverige startades av Drottningen 1994 och är en religiöst och politiskt obunden ideell organisation som arbetar med mentorskap för ungdomar i åldern 13-17 år. Verksamheten syftar till att ge unga stöd och bidra till en ökad självkänsla genom att ge dem en extra vuxen att prata med. Det ökar deras möjligheter att se ljust på sin framtid, fatta positiva beslut och avstå från destruktiva livsstilar med våld och droger.

Rekordmånga ungdomar mellan 13-17 år står i kö till mentorprogrammet just nu och därför behövs fler volontärer.

Ansök redan i dag och Läs mer här

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor